Митев Строй ЕООД е официален представител на компания ТОПОЛ-ЕКО на територията на Република България.
Компания ТОПОЛ-ЕКО е най-големият производител на локални пречиствателни станции в Русия.

icon_0

Срок на експлоатация Сепараторите за мазнини „ТОППОЛИУМ“ са изработени от пено-полипропилен –дълговечен и неподатлив на корозия материал, който има 50 години живот.

icon_2

icon_3

icon_4

Енергонезависимост За работата на Сепаратори за мазнини „ТОППОЛИУМ“ не необходим никакъв източник на електроенергия.

Удобство на обслужване Достъпни всички камери на съоръжението просто и удобно чрез технологичен капак така, че с всички работи по обслужването да се справи лесно само един човек

За всеки сезон Сепаратори за мазнини „ТОППОЛИУМ“ работят по всяко време дори и зимата

icon_8

СРОК СЛУЖБЫ Если на предприятии общественного питания не установлен сепаратор жиров «ТОППЛИУМ», то это приводит к засорению труб (в случае, если присутствует центральная ка нализация) или засорам и выходу из строя систем автономной канализации. Это происходит из-за того, что жир оседает на трубах или на стенках очистного сооружения.

Глоба Замърсяване на канализационната тръба,запушване,излизане от строй системата на автономната канализация .

icon_11

Херметична изгребна яма:

 • Има висока цена на експлоатация (необходимост от фекална машина за почистване на ямата – от 200 до 400лв.
 • Често идване на фекална машина – 1-2 пъти в месеца при постоянно живеене в къщата.
 • Наличие на места, където няма и не може да дойде фекална машина.
 • Неприятна миризма и необходимост от покупка на химикали.

Септична яма

В съответствие със санитарните норми е забранено гледане на плодови растения и зеленчуци в радиус от 30 метра от септичната яма. Всички вредни вещества от отпадните води попадат в почвата и в подземните води и усложняват допълнително неблагоприятната екологична ситуация. Използването на вода от кладенеца, който се намира на участъка заедно със септичната яма, е опасно за здравето. Всяка къща или вила, която има септична яма при пускането им в експлоатация строителните надзорни органи първо проверяват нейната херметичност. Ако ямата не е херметична не издават документи разрешителни за къщата. Забранява се използването на септични ями без дъно (нехерметични) позволяващи попиването на непречистени отпадни води в почвата.

Сепараторите за мазнини «ТОППОЛИУМ» за ресторанти и кафета

Сепаратори за мазнини „ТОППОЛИУМ“ са от серията ОТП. Те са предназначени за пречистване на отпадните води от излишни мазнини с частично окисление и представляват интерес , преди всичко за собственниците на ресторанти, кафенета, столове промишлени кухни, месни и рибни цехове. По закон, на всички тези места трябва да се инсталират подобни устройства.Сепаратори за мазнини произвеждат много фирми. Тези, които предлага „ТОПОЛ-ЕКО“, принадлежат към най-съвременните и високотехнологични и притежават ред предимства.Най-привлекателното качество на сепараторите за мазнини „ТОППОЛИУМ“ - удобството на обслужване.

Сепараторите за мазнини „ТОППОЛИУМ“ са изработени от пено-полипропилен –дълговечен и не податлив на корозия материал, също и лесно почистващ се от мазнини. Те се използват както в съчетание с локални пречиствателни съоръжения – това е основната продукция на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ - така и с централна канализация. Така не се получават задръствания на канализационните тръби. Сепараторите за мазнини могат да се инсталират вътре в зградата или навън – както е удобно на възложителя. Конструкцията на сепаратора позволява монтаж под земята, оставяйки на повърхността само технологически отвор

ЕКОЛОГИЯ Използвайки септична яма,Вие замърсявате подпочвените води,почвата и съответно вашият участък и водата от вашия кладенец или сондаж.Избирайки станция „ТОПАС“,Вие запазвате екологическата безопасност на Вашия участък ,и в следствие от това комфорт и здраве за Вас и Вашите близки.

Срок на експлоатация Станцията ‚ТОПАС‘ е направена от висококачествен и дълговечен материал-полипропилен,на който срока на служба представлява близо 50 години.Материалът не подлежи на корозия и деформация.Пълна гаранция на станцията е 36 месеца.

ИКОНОМИЯ НА СРЕДСТВА При експлоатация на „ТОПАС“ не е необходимо изграждане на филтрационно поле,посещение от фекална машина,покупка на бактерии.

МОНТАЖ Един от плюсовете на автономните системи за канализация от компанията „ТОПОЛ-ЕКО“ се явява улесненият монтаж: той е възможен при различни типове почва и при различни климатични условия. При монтажа на пречиствателни съоръжения, разчетени за обслужване на до 20 потребители, не се налага бетониране на дъното на изкопа, достатъчно е полагането на пясъчна подложка.Станцията се монтира под земята, и за сметка на вертикалното разполагане, заема минимално място на участъка (например, за установката „ТОПАС-5“, това е само 1 кв.м.).

icon_4

icon_5

ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ Обслужването на станцията „ТОПАС“ може да се извършва самостоятелно или от специалисти от ТОПОЛ-ЭКО, това е достатъчно 3-4 пъти в годината.

За всеки сезон Станцията „ТОПАС“ работи по всяко време на годината дори зимата.Зимата станцията не замръзва,корпусът е изграден от висококачествен мразоустойчив полипропилен, а работата на компресорите на станцията поддържат вътрешна температура 12-15C.

ОТВЕЖДАНЕ НА ВОДАТА Високата степен на пречистване(до 98 %) позволява да заустите пречистената техническа вода в близката канавка или дренажен кладенец.Пречистената вода е прозрачна,без цвят,без миризма,загубила склонност от загниване.

Срок на експлоатация Срока на експлоатация на септичната яма е не повече от 10 години.

ЛИПСА НА КОМФОРТ Ограничение на потребление на вода,възможност от замърсяване а почвата и питейната вода.

Замърсена вода Не херметичната изгребна яма замърсява почвата и подземните почвени води,и в следствие питейните кладенци и сондажи.На Вашият участък около ямата Вие ядете замърсени плодове и зеленчуци и пиете замърсена вода.Мислете какво ще бъде за Вашите деца и внуци!

Херметична изгребна яма:

 • Има висока цена на експлоатация (необходимост от фекална машина за почистване на ямата – от 200 до 400лв.
 • Често идване на фекална машина – 1-2 пъти в месеца при постоянно живеене в къщата.
 • Наличие на места, където няма и не може да дойде фекална машина.
 • Неприятна миризма и необходимост от покупка на химикали.

Септична яма

В съответствие със санитарните норми е забранено гледане на плодови растения и зеленчуци в радиус от 30 метра от септичната яма. Всички вредни вещества от отпадните води попадат в почвата и в подземните води и усложняват допълнително неблагоприятната екологична ситуация. Използване то на вода от кладенеца, който се намира на участъка заедно със септичната яма, е опасно за здравето. Всяка къща или вила, която има септичн а яма при пускането им в експлоатация строителните надзорни органи първо проверяват нейната херметичност. Ако ямата не е херметична не издават документи разрешителни за къщата. Забранява се използването на септични ями без дъно (нехерметични) позволяващи попиването на непречистени отпадни води в почвата.

Канализация за частни къщи ‘‘ТОПАС“

Канализация за извън градски къщи от ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ - технологично и надеждно оборудване. Пречиствателната станция „ТОПАС“ съответства на стандартите за качество на пречистваните води( от 1 до 24 м куб. на денонощие)

Действието на пречиствателната стация „ТОПАС“ се основава върху метода на дълбоко биологическо пречистване на отпадните води.

Автономната канализация „ТОПАС“ - това е:

 • Най-високо качество на пречистване на отпадните води;
 • Получаване на чиста техническа вода при процеса на пречистване;
 • Отсъствие на неприятна миризма, простота на експлоатация, херметичност на корпуса;
 • Екологическа безопасност;
 • Съответствие с всички необходими държавни норми за качество на пречистване на водите;
 • Дълготрайно използване (канализация за извън градски къщи повече от 50 години)
 • Опростен монтаж, възможност за изграждане на пречиствателната станция при всякакъв вид почви и при всякакво равнище на подпочвени води;
 • Ниски експлоатационни разходи, без необходимост от обслужване с фекална машина.
 • Без добавка на бактерии и консумативи

ЕКОЛОГИЯ Избирайки станция „ТОПАЕРО“,Вие запазвате екологическата безопасност на участъка и в последствие от това комфорт и здраве за вас и вашите близки.

СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Станцията ‚ТОПАЕРО‘ е направена от висококачествен и дълговечен материал-полипропилен,на който срока на служба представлява близо 50 години. Материалът не подлежи на корозия и деформация. Пълна гаранция на станцията е 36 месеца.

icon_2

МОНТАЖ Един от плюсовете на автономните системи за канализация от компанията „ТОПОЛ-ЕКО“ се явява улесненият монтаж, той е възможен при различни типове почва и при различни климатични условия.

ЗАЛПОВО ИЗЛИВАНЕ Станцията „ТОПАЕРО“ позволява приемане увеличен обем залпово изливане без аналог.

icon_5

ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ При използването на „ТОПАЕРО“ не е нужно поле за филтрация,не нужно идването на фекална машина и засипване с бактерии. Отпадната вода се пречиства на 98%, става прозрачна,без цвят и миризма.

icon_7

icon_8

СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Срока на служба на септичната яма е не повече от 10 години.

ЛИПСА НА КОМФОРТ Ограничение на потребление на вода,възможност от замърсяване а почвата и питейната вода

Замърсена вода Не херметичната изгребна яма замърсява почвата и подземните почвени води,и в следствие питейните кладенци и сондажи.На Вашият участък около ямата Вие ядете замърсени плодове и зеленчуци и пиете замърсена вода.Мислете какво ще бъде за Вашите деца и внуци!

Минусы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы):

 • Высокая стоимость эксплуатации (вызов ассенизаторской машины для очистки ямы будет стоить от 18 до 30 долларов).
 • Частота вызова машины (раз в полторы - две недели при постоянном проживании в доме).
 • Наличие места для подъезда ассенизационной машины.
 • Неприятный запах и необходимость покупки химикатов для его удаления.

Выгребная яма.

В соответствии с санитарными нормами запрещено выращивать плодовые растения в радиусе 30 метров от выгребной ямы. Все вредные вещества вместе со стоками будут попадать и в почву, и в грунтовые воды, ухудшая и без того не очень благоприятную экологическую ситуацию. Использовать воду из колодца, который находится на участке вместе с выгребной ямой, будет опасно для здоровья.

Если дом или дача оборудованы выгребной ямой, то при вводе объекта в эксплуатацию надзорные органы первым делом проверят ее герметичность. Если яма не герметичная, то разрешительных документы на дом не выдадут, т.к. запрещается применение выгребных ям без дна (не герметичных) и позволяющих сбрасывать в грунт неочищенные хозяйственно-бытовые стоки.

Пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО“

Пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО“ - нов продукт, създаден като допълнение и развитие на моделния ред „ТОПАС“. Това е една от най-добрите системи за дълбоко пречистване на отпадни води, съчетаваща в себе си дългогодишният опит за разработка, производство и експлоатация на пречиствателни съоръжения с иновационни технологии. Пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО“ се прилагат за пречистване на стопанско-битови води с обем от 3 до 32 куб.м. на денонощие.

ЕКОЛОГИЯ Комплексите „ТОПАЕРО М“ и „ТОПАЕРО М/Е“ в тях процеса на пречистване протича в закрити резервоари не се замърсява почвата, въздуха и подземните води.комплексите „ТОПАЕРО“ запазват екологията на околната среда и здравето на хората.

СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Комплексите ‚ТОПАЕРО М ‘ и „ТОПЕРО М/Е“ са направени от висококачествен и дълговечен материал-полипропилен,на който срока на служба представлява близо 50 години.Материалът не подлежи на корозия и деформация.

АВТОМАТИЗАЦИЯ Пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО-М“ могат напълно да се управляват от компютър. Блокът за управление прави управлението на Комплекса пределно прост и разбираем. Освен това, компютъра извършва многобройни изчисления и определя оптималния режим на работа на системата.

МОДУЛНОСТ Едно от най-важните предимства – възможността за поетапно монтиране на съоръженията „ТОПАЕРО-М“. И, по същия начин, поетапно да се въвеждат в експлоатация. Това означава, че няма да се налага спиране на работата и чакане до пълния монтаж на системата – може да се използва и едновременно да се инсталира пречиствателното съоръжение.

КАЧЕСТВО НА ПРЕЧИСТВАНЕ Комплексите „ТОПАЕРО М“ и „ТОПАЕРО М/Е“ предлагат пречистване на отпадна вода до необходимо допустимите стойности за заустване във водоеми.

icon_5

icon_6

icon_7

icon_8

СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Срока на служба на септичната яма е не повече от 10 години.

ЛИПСА НА КОМФОРТ Ограничение на потребление на вода,възможност от замърсяване а почвата и питейната вода

Замърсена вода Не херметичната изгребна яма замърсява почвата и подземните почвени води,и в следствие питейните кладенци и сондажи.На Вашият участък около ямата Вие ядете замърсени плодове и зеленчуци и пиете замърсена вода.Мислете какво ще бъде за Вашите деца и внуци!

Херметична изгребна яма:

 • Има висока цена на експлоатация (необходимост от фекална машина за почистване на ямата – от 200 до 400лв.
 • Често идване на фекална машина – 1-2 пъти в месеца при постоянно живеене в къщата.
 • Наличие на места, където няма и не може да дойде фекална машина.
 • Неприятна миризма и необходимост от покупка на химикали.

Септична яма

В съответствие със санитарните норми е забранено гледане на плодови растения и зеленчуци в радиус от 30 метра от септичната яма. Всички вредни вещества от отпадните води попадат в почвата и в подземните води и усложняват допълнително неблагоприятната екологична ситуация. Използването на вода от кладенеца, който се намира на участъка заедно със септичната яма, е опасно за здравето. Всяка къща или вила, която има септична яма при пускането им в експлоатация строителните надзорни органи първо проверяват нейната херметичност. Ако ямата не е херметична не издават документи разрешителни за къщата. Забранява се използването на септични ями без дъно (нехерметични) позволяващи попиването на непречистени отпадни води в почвата.

Комплекс за дълбоко биологическо пречистване «ТОПАЭРО М» и «ТОПАЭРО М/Е»

Продукцията на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“, комплексът за дълбоко биологическо пречистване „ТОПАЕРО-М“, притежава уникални характеристика за своя клас устройства. „ТОПАЕРО-М“ има множество предимства пред другите пречиствателни съоръжения. Тези предимства са безспорни. Всеки специалист уверено ще каже, че пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО-М“ са най-доброто на Руския пазар. Комплексът за пречистване на битови отпадни води „ТОПАЕРО-М“, по-нататък просто „Комплексът“, е предназначен за пречистване на стопанско-битови отпадни води по пътя на дълбоко биологическо окисляване и последващо допречистване и обеззаразяване на условно чистата вода в съответствие с действащите санитарно-епидемиологични норми и правила. Винаги можете да поръчате системата „ТОПАЕРО-М“. След Вашето запълване на анкетен лист, ние ще пресметнем точната стойност на работа, ще съставим договор и в най-кратки срокове ще проектираме, изработим, доставим и монтираме на място пречиствателното съоръжение.

Едно от най-важните предимства – възможността за поетапно монтиране на съоръженията „ТОПАЕРО-М“.

И, по същия начин, поетапно да се въвеждат в експлоатация. Това означава, че няма да се налага спиране на работата и чакане до пълния монтаж на системата – може да се използва и едновременно да се инсталира пречиствателното съоръжение.

РЕСТОРАНТИ, ЗАВЕДЕНИЯ, КАФЕНЕТА

Сепаратора за мазнини ‚ТОППОЛИУМ‘ е предназначен за: пречистване на отпадните води от излишни мазнини с частично окисление

ФАМИЛНИ КЪЩИ, ВИЛИ, ХОТЕЛИ

Пречиствателната станция ‚ТОПАС‘ – Това е ефективно решение за пречистване на битови отпадни води, там където няма централна канализация.

ХОТЕЛИ, ВИЛНИ КОМПЛЕКСИ И СЕЛИЩА

Станцията ‚ТОПАЕРО‘ е предназначена за пречистване на битови отпадни води, тя е способна да приеме увеличен обем залпово изливане на отпадни води.

МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Комплексите за пречистване на отпадни води ‚ТОПАЕРО М‘ и ‚ТОПАЕРО М/Е‘ – това е модулно изготвено пречиствателно съоръжение с поетапно въвеждане в експлоатация.