Монтаж на системите за локална пречиствателна инсталация

Един от плюсовете на автономните системи за канализация от компанията „ТОПОЛ-ЕКО“ се явява улесненият монтаж: той е възможен при различни типове грунт и при различни климатични условия. При монтажа на пречиствателни съоръжения, разчетени за обслужване на до 20 потребители, не се налага бетониране на дъното на изкопа, достатъчно е полагането на пясъчна подложка.Станцията се монтира под земята, и за сметка на вертикалното разполагане, заема минимално място на участъка (например, за установката „ТОПАС-5“, това е само 1 кв.м.).

За оптималният избор на пречиствателно съоръжение фирма „ Митев Строй“ЕООД предлага безплатно посещение на място на наш специалист. След запознаване със зададените условия,

инженерът пресмята обема на залповото изливане, съветва за оптималното местоположение на пречиствателното съоръжение и подбира подходящия модел за конкретната къща. При установката на системата, немаловажен фактор се явява водоотвеждането, и специалистът предлага един от възможните варианти: отвеждане на отпадните води към съществуващ дренажен кладенец, в дъждовната канавка или инсталиране на специален съд за събиране на пречистената вода и по-нататъшното и използване в стопанството. В края на визитата си инженерът прави предварителен разчет на стойността и съставя схема за монтажните работи на пречиствателното съоръжение.

Етапи на монтажа

Монтажът на системата за автономна канализация става, като правило за един ден и минава през няколко етапа. Да разгледаме например монтажа на установката ТОПАС-5.

Оптималното място, където ще се разположи установката е определено заедно с идвалия на място менижър. Приготвяме изкоп с размери 180х180 см и дълбочина 240 см. Габаритите на изкопа са посочени в монтажната схема, приложена към пречиствателното съоръжение. Когато дълбочината на ямата достигне един метър, в съответствие с техниката за безопастност, по целия периметър на изкопа се изгражда дървен кофраж. След това се издълбава и изравнява дъното на изкопа, застила се с 20-сантиметрова пясъчна възглавница.

За монтажа на ТОПАС-5 не е нужна специална техника. С всички работи се справя монтажна бригада от 4 човека. С помощта на здрави въжета, те внимателно спускат в изкопа пречиствателната установка, след което проверяват хоризонталното разположение с нивелир.

Следващата крачка – подготовка на траншея за полагане на канализационните тръби и електрическия кабел от къщата до установката. Траншеята се прави с 10-сантиметрова пясъчна подложка и наклон от 2 см на всеки метър. Такъв наклон е предвиден в строителните нормативи и е необходим за това, водата да не се застоява в тръбите. По-нататък следва едновременното запълване на пречиствателното съоръжение с вода отвътре и постепенното (по 0,5 м) обсипване с пясък отвън до входното място на канализационната тръба. Това се прави за компенсиране на външното и вътрешното налягане върху стените на установката. Пясъкът около станцията се полива с вода за да се уплътни.

В траншеята се полага тръба с диаметър 110 мм и четирижилен електрически проводник (ВВГ 4х1,5 мм), поместен в тръба с диаметър 20 мм. Ако разстоянието на станцията от къщата превишава шест метра, сечението на кабела се увеличава. Единият край на проводника се присъединява към табло в къщата , а другият – към станцията, съгласно приложената към съоръжението схема.

На стената на приемната камера, където се присъединява канализационната тръба към станцията, с помощта на фреза се изрязва отвор за входа с диаметър 110 мм. Да отбележим, че входното отверстие за довеждащата тръба може да се направи както на място, така и предварително при производството от „ТОПОЛ-ЕКО“. Отворът за тръбата се херметизира, като се запоява с полипропиленов припой с диаметър 7 мм.

Следващата стъпка – инсталирани и присъединяване на компресорите. Изкопът се засипва със земя и се утъпква, на повърхността остава само капакът на установката на височина 15-18 см над равнището на грунта.

Накрая се провежда пробно пускане на системата и проверка за работата на поплавъка-датчик. Когато в аеротанка протича процеса на аерация, датчикът се намира в горно положение, в поплавковата камера – в долно. Сега установката за пречистване на отпадни води е готова за ползване.

Фирма „Митев Строй“ЕООД разполага със собствена строителна механизация и предлага следните видове строително-монтажни работи:

Всички допълнителни строително-монтажни работи се договарят на място.