Моделен ред ТОПАС

Аерационна станция „ТОПАС 5 стандартна“ Аерационна станция „ТОПАС 5 стандартна“

идеално подхожда за годишно или сезонно обслужване на извънградски къщи(вили), обитавани от неповече от пет души и оборудвани от един душ, една тоалетна и две мивки. При спазване на тези условия „ТОПАС 5 стандартна“ осигурява безупречно пречистване на отпадните води и надеждна дългогодишна работа.

 
Аерационната станция „ТОПАС 5 стандартна“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.
Аерационна станция „ТОПАС 5 Long“ Аерационна станция „ТОПАС 5 Long“

идеално подхожда за годишно или сезонно обслужване на извънградски къщи(вили), обитавани от неповече от пет души и оборудвани от един душ, една тоалетна и две мивки. Аерационната станция „ТОПАС 5 Long“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.). Например, ако на парцела има вече положени канализационни тръби на дълбочина от 80 до 140 см., или на цокълният етаж на къщата има санитарни точки, но няма дренажна помпа и е невъзможно канализационните тръби да се положат на по-плитко и с необходимия наклон.

Аерационна станция „ТОПАС 5 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 5 Пр“ с принудително отвеждане на пречистените води идеално подхожда за годишно или сезонно обслужване на извънградски къщи(вили), обитавани от неповече от пет души и оборудвани от един душ, една тоалетна и две мивки, и се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води. Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.Аерационната станция „ТОПАС 5 Пр“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.
Аерационна станция „ТОПАС 5 Long Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 5 Long Пр“

(удължена и с принудително отвеждане на пречистените води) идеално подхожда за годишно или сезонно обслужване на извънградски къщи(вили), обитавани от неповече от пет души и оборудвани от един душ, една тоалетна и две мивки, и се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.)..

Аерационна станция „ТОПАС 8 стандартна“ Аерационна станция „ТОПАС 8 стандартна“

идеално подхожда за годишно или сезонно обслужване на извънградски къщи(вили), обитавани от неповече от осем души(включително и гостуващи) и оборудвани от една вана или две душ-кабини, две тоалетни, три мивки и една пералня. При спазване на тези условия „ТОПАС 8 стандартна“ осигурява безупречно пречистване на отпадните води и надеждна дългогодишна работа. Аерационната станция „ТОПАС 8 стандартна“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 8 Long“ Аерационна станция „ТОПАС 8 Long“

Аерационната станция „ТОПАС 8 Long“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.). Например, ако на парцела има вече положени канализационни тръби на дълбочина от 80 до 140 см., или на цокълният етаж на къщата има санитарни точки, но няма дренажна помпа и е невъзможно канализационните тръби да се положат на по-плитко и с необходимия наклон.

Аерационна станция „ТОПАС 8 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 8 Пр“

с принудително отвеждане на пречистените води идеално подхожда за годишно или сезонно обслужване на извънградски къщи(вили), обитавани от неповече от осем души(включително и гостуващи) и оборудвани от една вана или две душ-кабини, две тоалетни, три мивки и една пералня, и се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води. Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там. Аерационната станция „ТОПАС 8 Пр“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 8 Long Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 8 Long Пр“

(удължена и с принудително отвеждане на пречистените води) и се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.).

Аерационна станция „ТОПАС 10 стандартна“ Аерационна станция „ТОПАС 10 стандартна“

идеално подхожда за годишно или сезонно обслужване на извънградски къщи(вили), обитавани от неповече от десет души(включително и гостуващи) и оборудвани от една вана или две душ-кабини, три тоалетни, пет мивки,по една пералня и съдомиялна. При спазване на тези условия „ТОПАС 10 стандартна“ осигурява безупречно пречистване на отпадните води и надеждна дългогодишна работа. Аерационната станция „ТОПАС 10 стандартна“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 10 Long“ Аерационна станция „ТОПАС 10 Long“

се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.). Например, ако на парцела има вече положени канализационни тръби на дълбочина от 80 до 140 см., или на цокълният етаж на къщата има санитарни точки, но няма дренажна помпа и е невъзможно канализационните тръби да се положат на по-плитко и с необходимия наклон.

Аерационна станция „ТОПАС 10 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 10 Пр“

с принудително отвеждане на пречистените води за участъци с високо равнище на подпочвените води. Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.

Аерационна станция „ТОПАС 10 Long Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 10 Long Пр“

(удължена и с принудително отвеждане на пречистените води) и се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.).

Аерационна станция „ТОПАС 15 стандартна“ Аерационна станция „ТОПАС 15 стандартна“

идеално подхожда за целогодишно обслужване на извънградски къщи, обитавани от неповече от петнадесет души(включително и гостуващи) и позволява къщата да се оборудва с три-четири санитарни възела, в това число две вани или едно джакузи плюс две душ-кабини, и необходимата техника (пералня и съдомиялна). Аерационната станция „ТОПАС 15 стандартна“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 15 Long“ Аерационна станция „ТОПАС 15 Long“

се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.).

Аерационна станция „ТОПАС 15 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 15 Пр“

с принудително отвеждане на пречистените води кабини.Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води. Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там. Аерационната станция „ТОПАС 15 Пр“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 15 Long Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 15 Long Пр“

(удължена и с принудително отвеждане на пречистените води) Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.).

Аерационна станция „ТОПАС 20 стандартна“ Аерационна станция „ТОПАС 20 стандартна“

идеално подхожда за целогодишно обслужване на извънградски къщи, резиденции или неголеми хотелски комплекси, в които се намират неповече от двадесет човека.Аерационната станция „ТОПАС 20 стандартна“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 20 Long“ Аерационна станция „ТОПАС 20 Long“

се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.).

Аерационна станция „ТОПАС 20 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 20 Пр“

с принудително отвеждане на пречистените води . Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води.Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.Аерационната станция „ТОПАС 20 Пр“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 20 Long Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 20 Long Пр“

(удължена и с принудително отвеждане на пречистените води) Аерационната станция „ТОПАС 20 Long Пр“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.).

Аерационна станция „ТОПАС 30 стандартна“ Аерационна станция „ТОПАС 30 стандартна“

идеално подхожда за целогодишно обслужване на извънградски къщи, резиденции или неголеми хотелски комплекси, в които се намират неповече от тридесет човека.Аерационната станция „ТОПАС 30 стандартна“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 30 Long“ Аерационна станция „ТОПАС 30 Long“

се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.).

Аерационна станция „ТОПАС 30 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 30 Пр“

(с принудително отвеждане на пречистените води) Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води.Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.Аерационната станция „ТОПАС 30 Пр“ се прилага в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина неповече от 80 см.

Аерационна станция „ТОПАС 30 Long Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 30 Long Пр“

(удължена и с принудително отвеждане на пречистените води) Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води.в случай, че довеждащата канализационна тръба е положена на дълбочина повече от 80 см.(но неповече от 140 см.).

Аерационна станция „ТОПАС 40“ Аерационна станция „ТОПАС 40“

е предназначена за целогодишно обслужване на частни имения, резиденции или хотелски комплекс, расчетени за прием на неповече от четирдесет човека.

Аерационна станция „ТОПАС 40 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 40 Пр“

Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води.Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.

Аерационна станция „ТОПАС 50“ Аерационна станция „ТОПАС 50“

е предназначена за целогодишно обслужване на частни имения, резиденции или хотелски комплекс, расчетени за прием на неповече от петдесет човека.

Аерационна станция „ТОПАС 50 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 50 Пр“

Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води.Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.

Аерационна станция „ТОПАС 75“ Аерационна станция „ТОПАС 75“

е предназначена за целогодишно обслужване на частни имения, резиденции или хотелски комплекс, расчетени за прием на неповече от седемдесет и пет човека.

Аерационна станция „ТОПАС 75 Пр“ Аерационна станция „ТОПАС 75 Пр“

Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води.Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.

Двукорпусна аерационна станция „ТОПАС 100“ Двукорпусна аерационна станция „ТОПАС 100“

е предназначена за колективно използване и е расчетена да обслужва сто човека.

Двукорпусна аерационна станция „ТОПАС 100 Пр“ Двукорпусна аерационна станция „ТОПАС 100 Пр“ Тя се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води.Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.
Двукорпусна аерационна станция „ТОПАС 150“ Двукорпусна аерационна станция „ТОПАС 150“

е предназначена за колективно използване и е расчетена да обслужва сто и петдесет човека.

Двукорпусна аерационна станция „ТОПАС 150 Пр“ Двукорпусна аерационна станция „ТОПАС 150 Пр“

я се прилага за участъци с високо равнище на подпочвените води.Пречистената вода се събира в специална камера и периодически се изпомпва от там.

Сравнителна таблица за моделен ред Топас

Модел ПСОВ Кол-во условни ползватели Залпово изливане , л Количество пречистена вода, Потребление на ел.енергия, кВт/денонощие Тегло, кг. Габаритни размери, м
м3/денонощие дължина широчина височина
ТОПАС 5 5 220 1 1,5 230 1,1 1,2 2,5
ТОПАС 5 Long 5 220 1 1,5 280 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 5 Пр 5 220 1 1,6 240 1,1 1,2 2,6
ТОПАС 5 Long Пр 5 220 1 1,6 290 1,1 1,2 3,1
ТОПАС 8 8 440 1,5 1,5 280 1,6 1,2 2,5
ТОПАС 8 Long 8 440 1,5 1,5 350 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 8 Пр 8 440 1,5 1,6 290 1,6 1,2 2,6
ТОПАС 8 Long Пр 8 440 1,5 1,6 360 1,6 1,2 3,1
ТОПАС 10 10 760 2 2 355 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 10 Long 10 760 2 2 425 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Long Ус 10 760 2 2 470 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 10 Пр 10 760 2 2,1 365 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 10 Long Пр 10 760 2 2,1 435 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 10 Long ПрУс 10 760 2 2,1 480 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 15 15 850 3 2,9 370 2,1 1,2 2,5
ТОПАС 15 Long 15 850 3 2,9 435 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 Long Ус 15 850 3 2,9 520 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 15 Пр 15 850 3 3,2 380 2,1 1,2 2,6
ТОПАС 15 Long Пр 15 850 3 3,2 445 2,1 1,2 3,1
ТОПАС 15 Long ПрУс 15 850 3 3,2 530 2,1 1,3 3,1
ТОПАС 20 20 1000 4 2,9 620 2,25 1,7 2,6
ТОПАС 20 Long 20 1000 4 2,9 670 2,25 1,7 3
ТОПАС 20 Пр 20 1000 4 3,2 630 2,16 1,7 2,6
ТОПАС 20 Long Пр 20 1000 4 3,2 680 2,16 1,7 3
ТОПАС 30 30 1200 6 3,6 760 2,25 2,2 2,6
ТОПАС 30 Long 30 1200 6 3,6 810 2,25 2,2 3
ТОПАС 30 Пр 30 1200 6 4,1 770 2,16 2,2 2,6
ТОПАС 30 Long Пр 30 1200 6 4,1 820 2,16 2,2 3
ТОПАС 40 40 1300 7 5,8 890 2,25 2,2 3
ТОПАС 40 Пр 40 1300 7 6,3 900 2,16 2,2 3
ТОПАС 50 50 1500 9 7,2 1160 3,25 2,2 3
ТОПАС 50 Пр 50 1500 9 8 1170 3,16 2,2 3
ТОПАС 75 75 2250 12 10,8 1470 4,25 2,2 3
ТОПАС 75 Пр 75 2250 12 11,8 1490 4,16 2,2 3
ТОПАС 100 100 3000 16 14,4 2000 3,25 4 3
ТОПАС 100 Пр 100 3000 16 15,7 2030 3,16 4 3
ТОПАС 150 150 4500 24 21,6 2940 4,25 4 3
ТОПАС 150 Пр 150 4500 24 23,6 2980 4,16 4 3