Експлоатация, сервизно обслужване и гаранция

 

Експлоатация

При експлоатацията на станциите ТОПАС се забранява:

-изхвърляне в канализацията на плодове и зеленчуци;

-изхвърляне в канализацията на строителен отпадък (пясък,вар и т.н.), това довежда до задръстване на станцията и като последствие, загуба на работоспособност;

-изхвърляне в канализацията на найлони и други биологически неразложими съединения ( в това число презервативи, хигиенни пакети, филтри от цигари, целофани от опаковки и др.), възможно е затапване на помпите и като следствие, загуба на работоспособност на ПСОВ;

- изхвърляне в канализацията на води от регенерационната система за пречистване на питейна вода и изливане на води от промивката на басейнови филтри;

- изхвърляне в канализацията на големи отходи след избелване на бельо с хлорсъдържащи препарати (белина и др.п.);

- изхвърляне в канализацията на отпадъци от горски гъби;

- изхвърляне в канализацията на развалени хранителни продукти;

- изхвърляне в канализацията на лекарства и лекарствени препарати;

-изливане в канализацията на машинни масла, антифриз, киселини, основи, спирт т.н.;

- изхвърляне на големи количества косми от домашни животни;

При експлоатацията на станциите ТОПАС е разрешено:

- изхвърляне в канализацията на тоалетна хартия;

- изхвърляне в канализацията на водата от пералнята, при условие, че се ползват перилни препарати без хлор;

- изхвърляне в канализацията на води от кухнята;

- изхвърляне в канализацията веднъж в седмицата на неголеми количества препарати за почистване на тоалетната, санитарния фаянс и кухненското оборудване.

 

Обслужване на системите за автономна канализация

С развитието на извънградското строителство, автономната канализация става все по-популярна. Причините за това се крият в по-високото равнище на комфорт, бързата инсталация, простотата на експлоатация и обслужване на пречиствателните съоръжения, като пример са установките „ТОПАС“ и „ТОПАЕРО“ от компанията „ТОПОЛ-ЕКО“.

Работата на пречиствателните станции е напълно автоматизирана и не изисква ежедневно обслужване. Необходимо е само от време на време да се осъществява визуален контрол за правилната им работа, отваряйки само капака.

Обслужването на установката може да се извършва самостоятелно: за това е достатъчно веднъж на четири месеца да се изпомпва натрупания в процеса на работа на пречиствателното съоръжение отработен ил, който в последствие може да се ползва като тор за тревата, неплододайните храсти и дървета. Така също, по време на техническото обслужване трябва да се промият помпите на аеролифта и филтъра за едри фракции в приемната камера, да се отстрани и непреработваемият боклук с помощта на неръждаемо сито. Веднъж годишно трябва да се прочисти въздушният филтър на компресора, а веднъж на 2 години – да се замени мембраната на компресоро ( от компания „ТОПОЛ-ЕКО“ предоставят запасен комплект като подарък при покупката на пречиствателното съоръжение).

При използване на пречиствателна станция е необходимо да се спазват редица правила: да не се излива наведнъж по-голям обем вода, отколкото е предвидено за съответния модел на пречистателното съоръжение; да не се изливат токсични вещества (антибиотици, силни киселини, хлор), за да не се наруши биохимичния баланс на пречистателната система, както и биологически неразтворими вещества, замърсяващи системата; средства за лична хигиена, фасове, пясък, найлони и други.

Експлоатацията на ПСОВ е много лесна, но ако искате да я възложите на професионалисти, може да сключите договор за техническо обслужване на пречиствателното съоръжение. Сервизният център на „ Митев Строй“ЕООД осъществява пълният спектър от работи по техническото обслужване на пречиствателните съоръжения в продължение на целият им срок на работа. Оптималният срок за подписване на такъв документ – първите три месеца от пускането на станцията. Ако договорът се сключи след изтичане на този срок, специалистите на фирмата извършват предварително подготвително техническо обслужване на станцията преди зачисляването и на сервизен отчет. При сключване на договор за сервизно обслужване с представителят на „ТОПОЛ-ЕКО“, не Ви е нужно да контролирате последователността и сроковете за обслужване. Те ще бъдат следени и когато е необходимо да се проведе поредното обслужване на Вашата станция, предварително ще се уточни датата и времето.

Вие можете да изберете най-удобната за себе си форма на сервизно обслужване:

В програмата за сервизно обслужване на ПСОВ обикновенно влизат услуги по проверка на компресорите , настройка на възлите от системата, ревизия на оборудването с провеждане на профилактични мероприятия, насочени към поддръжката на работоспособността на станцията. Специалистите осъществяват и контрол на параметрита на работа на системата, изпомпват и отработения ил. В зависимост от варианта на сключения договор, сервизната служба може да утилизира ила, или да го остави на участъка на клиента за компостиране и използването му като тор. В рамките на договора, специалистите идват на място и при възникване на нестандартни ситуации, ниезправности и други работи.

Помнете, че професионалното техническо обслужване на пречиствателното съоръжение икономисва вашето време и сили и удължава срока на нейната служба!

Гаранция на пречиствателните системи

Компания „ТОПОЛ-ЕКО“ предоставя гаранция от 3 години за станцията, Освен това, ако при покупката на пречиствателното съоръжение, се абонирате за сервизно обслужване, то гаранцията се удължава до 5 години.