Обща информация

Изборът на типа на канализацията – непрост и отговорен процес. От ефективностт и надеждността на системата зависи и комфорта във Вашата извънградска вила. Затова е важно от една страна пречиствателното съоръжение да изпълнява възложените му функции, а от друга – да е дълговечно, надеждно, просто за инсталиране и експлоатация и, разбира се, достъпно като цена. Съвременните системи за автономна канализация, например установките „ТОПАС“ и „ТОПАЕРО“ от компания „ТОПОЛ-ЕКО“, съответстват на всички горепосочени изисквания и притежават цял ред от допълнителни предимства.

Днес, когато говорим за пране, едва ли някоя домакиня ще избере коритото, използваното от нашите пра-баби. В този план на чистота и екология, е същата пропаст между дървеният клозет и автономната канализация. Няма да Ви е нужно да викате фекална машина, да купувате бактерии, да се тревожите за миризмите и замърсяването на почвите и подпочвените води. Екологическата безопастност – едно от главните предимства на автономната канализация от компанията „ТОПОЛ-ЕКО“. Отпадните води, преминавайки през биологическо пречистване, се пречистват до 98%.

Корпусът на пречиствателните съоръжения „ТОПАС“ и „ТОПАЕРО“ са изпълнени от полипропилен, който е неподаттлив на корозия и деформации. Този материал е лек и здрав и пречиствателните съоръжения от полипропилен са много удобни за транспортиране и монтаж.

Станциите работят без загуба на качеството на пречистване даже и в суровите условия на руската зима, което не е по силите на много други аерационни системи, септици и биофилтри.

Обслужването на станциите не изисква викането на скъпа извънгабаритна техника за изпомпване. Изобщо няма нужда пречиствателните съоръжения да се инсталират близо до подвеждащ път. Отстраняването на отработения ил може да се прави както от собственника с помощта на вградената помпа, така и от специалист от сервизната служба на фирмата.

 

Много хора се плашат, че стойността на станцията и монтажните работи за инсталиране на локална пречиствателна станция е неколкократно по-висока от организирането на изкопна септична яма. Но не трябва да се забравя, че срокът на работа на ПСОВ е от 25 до 50 години. За сравнение – изкопната яма служи до пет години, а септикът – 10-15 години.

 

Принцип на работа на системите за автономна канализация

Пречистването на отпадни води от замърсявания – сложно производство, което може да се осъществи с използването на три основни метода: механически, химически и биологически. По време на механичното пречистване отпадните води престояват, а неразтворимите примеси се улавят с помощта на резлични приспособления. Химичната обработка предвижда исползването на химични реагенти, които привеждат замърсителите във вид на неразтворими утайки. Този метод на пречистване е доста скъп, затова се използва по правило в промишленността.

В домашното стопанство в наши дни все по-често се използва биологическото пречистване, при което произтича преработка на отпадните води с помощта на аеробни бактерии, зараждащи се при навлизането на отпадните води и подаването на кислород. Биологичното пречистване – това е природен процес, ускорен за сметка на аерацията. Именно този метод на пречистване на отпадни води е заложен в основата на работа на системите за автономна канализация „ТОПАС“ и „ТОПАЕРО“, произвеждани от компанията „ТОПОЛ-ЕКО“.

Биологичното пречистване е основано на факта, че битово-стопанските отпадни води са нееднородни по състав. Те съдържат голяма количество органични вещества: мазнини, фекални маси, повърхностно-активни вещества (шампоан, сапун). Силноразредената органика е хранителна среда за микроорганизмите, които я усвояват почти напълно или я разлагат на съставни части. Благодарение на това, отпадните води се освобождават от миризми, стават прозрачни, и не загниват. В резултат от работата на пречиствателните съоръжения, се образува пречистена вода и ил втора категория (глетч).

Пречистването на отпадните води протича на няколко етапа. Използваната вода попада по канализационната тръба в установката за пречистване на отпадни води. В приемната камера отпадните води преминават първично биологично и механично пречистване.След това полупречистената вода се изпомпва с помпа-аеролифт към аеротанка, където се окислява с помощта на активен ил. Като резултат, органичните вещества се разпадат, а водата напълно се пречиства.

На следващият етап сместта от вода и ил се прехвърля във вторичния утайник, който е направен във вид на преобърната с върха надолу пирамида. Там илът се спуска на дъното, а пречистената вода излиза от пречиствателното съоръжение.