Локални пречиствателни станции ТОПАЕРО

Пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО“ - нов продукт, създаден като допълнение и развитие на моделния ред „ТОПАС“. Това е една от най-добрите системи за дълбоко пречистване на отпадни води, съчетаваща в себе си дългогодишният опит за разработка, производство и експлоатация на пречиствателни съоръжения с иновационни технологии. Пречиствателните съоръжения „ТОПАЕРО“ се прилагат за пречистване на стопанско-битови води с обем от 3 до 32 куб.м. на денонощие.

ПСОВ осъществява пречистване, а не събиране на отпадните води. Нейната работа съчетава биологически пречистване с микромехурчеста аерация за окисляване на съставките на отходните води. Процесът на биологическо пречистване се състои в биохимическото разрушение на органичните вещества чрез микроорганизми. Пречистените отпадни води стават прозрачни, губят склонност към загниване, значително губят бактериалната си замърсеност. На изхода се получава чиста техническа вода и стабилизиран ил.

С каво се различава „ТОПАЕРО“ от „ТОПАС“

 

За какво ми е необходимо?

Необходимо е за това бързо, качественно, с ниски разходи и без излишни проблеми да реши въпроса с утилизацията на битовите отпадни води, постъпващи от жилищни сгради, групи от къщи, вилни селища – там, където липсва централна канализация. Да се реши веднъж и за винаги!

Преимуществата на „ТОПАЕРО“:

- Увеличен размер на залпово изливане;
- Компактност;
- Висока степен на пречистване на отпадните води;
- Пълна екологическа безопасност;
- Отсъствие на миризми, ниско равнище на шум;
- Опростен монтаж във всякакви видове почва, даже и при високи подпочвени води;
- Дълъг срок за експлоатация;
- Херметичен, водонепропусклив корпус;
- Отсъствие на корозия по корпуса;
- Съхранена работоспособност при дълго отсъствие на отпадни води;
- Отказ от фекална машина;
- Използване на стабилизирания активен ил като тор;
- Стабилна работа при ниски температури;
- Ниски експлоатационни разходи.