Локални пречиствателни станции Топас

 

Ако пред вас стои задачата да изберете пречиствателна станция за извън градската си къща, то следва да подходите максимално сериозно към нея. Изграждането на канализация за извън градски къщи не е просто, защото от нея зависи екологията на територията и, като следствие, вашето собственно здраве и комфорт. Канализацията на вилата е необходима, за да осигури приятния ви отдих сред природата.

 

Пречиствателните станции ТОПАС- по-добрите очистващи системи!

Автономната канализацияТОПАС- това е:

. Най-високо качество на пречистване на отпадните води;

. Получаване на чиста техническа вода при процеса на пречистване;

. Отсъствие на неприятна миризма, простота на експлоатация, херметичност на корпуса;

. Екологическа безопасност;

. Съответствие с всички необходими държавни норми за качество на пречистване на водите;

. Дълготрайно използване (канализация за извън градски къщи повече от 50 години)

. Опростен монтаж, възможност за изграждане на пречиствателната станция при всякакъв вид почви и при всякакво равнище на подпочвени води;

. Ниски експлоатационни разходи, без необходимост от обслужване с фекална машина.

. Без добавка на бактерии и консумативи

Канализация за извън градски къщи от ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ - технологично и надеждно оборудване. Пречиствателната станция „ТОПАС“ съответства на стандартите за качество на пречистваните води.

Пречиствателните станции „ТОПАС“ - оптималната канализация за вилата

Действието на пречиствателната стация „ТОПАС“ се основава върху метода на дълбоко биологическо пречистване на отпадните води. Инженерите от ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ са разработили удобна конструкция на пречиствателната станция – всички работни камери са събрани в общ корпус, обезпечавайки с компактността си оптимално протичане на всички основни цикли на пречистване. Корпусът е изработен от пено-полипропилен – специално създаден материал за производството на оборудването на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“, неподдатлив на корозия и не се нуждае от допълнително бетониране в изкоп. Контролът на работата и техническото обслужване при необходимост се извършва през неголям люк, който не разваля външния вид на вилния парцел и по желание на купувача, може да се декорира с изкуствен камък.

Широкият асортимент позволява да се избере именно тази пречиствателна станция, която да съответства на геоложките условия на парцела и желания от купувача режим на експлоатация.

Ако се извърши сравнителен анализ на локалните пречиствателни съоръжения на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ с други извънградски канализации, то канализацията за вили и извънградски къщи „ТОПАС“ значително ги превъзхожда по всички критерии – като се започне от качеството на пречистване (като резултат водата, преминала всички етапи на пречистване, може да се използва за поливане или за изливане в почвата) и се стигне до недеждността, дълговечността, екологичността и простотата на обслужване. Всяка извънградска канализация – това е високотехнологично оборудване, неизискващо от Вас постоянно внимание и грижи.

Локалните пречиствателни съоръжения на ГК „ТОПОЛ-ЕКО“ ще ви отърват от грижата за пречистване на отпадните води! Канализация за вилата и извънградската къща с пречиствателни съоражения ТОПАС – ефективно и изгодно.

 

СХЕМИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА

 

Принцип на действие и устройство

Пречиствателно съоръжение за отпадни води (ПСОВ) „ТОПАС“ - това е уникално устройство за пречистване на отпадни битови води, разработено от руски специалисти от компанията „ТОПОЛ-ЕКО“. Тази разработка е базирана на принципи, смятани преди за фантастика, но днес са вече въплатени в живота! ПСОВ “ТОПАС“ пречистват битовите отпадни води с помощта на микроорганизми, които са абсолютно безопасни за природата и човека.

Без да засягаме за сега устройството на ПСОВ “ТОПАС“, ще разкажем с няколко думи за преимуществата на биохимическия метод за пречистване на води. Във водата, преминала през биохимическо пречистване, се отстраняват напълно всички органични вещества. Устройството на пречиствателното съоръжение е такова, че пречистената вода става напълно прозрачна, не загнива и има минимални шансове да е замърсена с бактерии.

Основната работа се върши от неуморните микроорганизми, които отстраняват всички вредни елементи от водата. Тези работяги, които е сложно да видите даже с микроскоп, са готови да работят и денем и нощем, за да пречистват водата.

Всъщност устройството на ПСОВ “ТОПАС“ е пределно просто. Нека да го разгледаме по-подробно, преминавайки заедно с отпадната вода през него.

Преди всичко, отпадната вода попада в приемната камера на ПСОВ „ТОПАС“. Съгласно схемата на устройството на съоръжението, именно тук протича началният, предварителен етап на пречистване. След това частично пречистената вода се изпомпва в аеротанка чрез аеролифт. Именно там протича основното пречиствателно действие – разрушаване на органичните съединения чрез окисление с помощта на активен ил. Устройството на пречиствателното съоръжение предвижда преместването на смес от чиста вода и активен ил във вторичният утаител, наречен пирамида. Там илът се утаява на дъното, а пречистената вода изтича от пречиствателното съоръжение. Това устройство предвижда многократно използване на активния ил. След отработения цикъл, илът се връща в аеротанка. Едва след няколко пълни цикъла, отработения ил се утилизира.

ПСОВ „ТОПАС“ е много икономична станция, която позволява пълното пречистване на отпадни води. Нали именно биологическия метод на пречистване се явява най-чистият и съвременен метод. Устройството на пречиствателното съоръжение позволява всичко да се ползва по няколко пъти. Даже отработеният активен ил може да се ползва като тор!

Описаната конструкция е максимално ефективна и при това достатъчно проста и надеждна.

Най-добрият начин за пречистване на отпадни битови води се явява биологическият – ускорен природен процес.